Verminderen CO2-verbruik dringend noodzakelijk!

Make love not CO2 board

Verminderen CO2-verbruik dringend noodzakelijk!

Een paar woorden over het IPCC-rapport 2021

U kon het nieuws zeker niet missen: het 6e IPCC-rapport, The Physical Science Basis, is op 9 augustus verschenen.

Dit is het eerste deel van een verslag over klimaatverandering dat in totaal uit vier delen zal bestaan. De volgende zullen gaan over de effecten, de aanpassing en de kwetsbaarheid, de beperking van de klimaatverandering en, ten slotte, het samenvattend verslag. Alle drie zullen in de loop van 2022 worden gepubliceerd.

In het eerste deel van het verslag wordt, op wetenschappelijk niveau, de balans opgemaakt van drie aspecten:

  • Toestand van het klimaatsysteem
  • Toekomstige ontwikkelingen
  • Hoe de klimaatverandering te beperken

 

Samengevat zijn dit enkele van de punten die (onder andere) uit het verslag naar voren komen:

  • De recente veranderingen en de huidige toestand van het klimaatsysteem hebben een omvang bereikt die sedert verschillende eeuwen niet meer is waargenomen: elk van de laatste vier decennia is opeenvolgend warmer geweest dan het vorige decennium*. De invloed van de mens staat wetenschappelijk vast: hij versnelt de verandering op grote schaal. Dit leidt tot een toename van extreme weersomstandigheden. Sommige van de gevolgen zijn onomkeerbaar (zeespiegel, smelten van de ijskappen, enz.).
  • We zullen de opwarming van de aarde, die tegen 2050 nog zal toenemen, niet kunnen vermijden. Tenzij we de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen, zal de opwarming van de aarde naar verwachting meer dan 1,5°C en zelfs 2°C bedragen, afhankelijk van onze inspanningen. Dit zal uiteraard gevolgen hebben voor ons klimaat: hittegolven, hevige regenval, enz. Alle landen ter wereld zullen de gevolgen van deze veranderingen ondervinden.**
  • Aangezien het effect intenser is naarmate de temperatuur stijgt, is het van belang te proberen deze stijging binnen de perken te houden.***

 

Wat kunnen we doen om de planeet te helpen?

  • De CO2-uitstoot beperken en een netto-nuluitstoot van CO2 bereiken.
  • Vermindering van de uitstoot van andere broeikasgassen, met name methaan.

Deze inspanningen zullen pas na ongeveer twintig jaar zichtbaar worden. Daarom is het belangrijk dat wij dit op lange termijn doen en dat wij onze strategieën herzien.

Wist u dat? In 2023 zullen de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs worden geëvalueerd. De Overeenkomst van Parijs, die in 1995 door 195 landen werd ondertekend, legt een solide basis voor een internationaal klimaatbeleid.

Doel is onder meer :

  • De opwarming van de aarde onder de 2°C houden en, idealiter, ernaar streven de temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken.
  • Op weg naar een koolstofarme samenleving, d.w.z. de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verminderen om koolstofneutraliteit te bereiken in de tweede helft van de 21e eeuw.

Het verslag zal daarom helpen analyseren waar we staan ten opzichte van deze doelstellingen.

Daarnaast zal het ook helpen bij de beoordeling van de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die tegen 2030 moeten worden bereikt.

Bij Memoco werken we elke dag om onze klanten te helpen hun energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen.

Het IPCC-rapport toont ons eens te meer hoe belangrijk deze opdracht is en motiveert ons nog meer om voort te gaan op de weg van de energietransitie.

Wilt u hulp bij uw overgang? Heeft u projecten waarvan u niet weet hoe ze uit te voeren? Wij zijn hier om u te helpen.

Meer informatie over het IPCC-rapport ?

Graph: Human influence has warmed the climate at a rate that is unprecedented in at least 2000 years

*Zoals uit de tweede grafiek blijkt, is de temperatuur de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. De simulatie van de wetenschappers, die alleen gebaseerd is op natuurlijke oorzaken, zou leiden tot weinig verandering in de mondiale temperatuur op aarde.

Graph GIEC : Projected changes in extremes are larger in frequency and intensity with every additional increment of global warming

** Het IPCC voorspelt ook wat een klimaatverandering van 1,5°C, 2°C en 4°C zou kunnen veroorzaken in termen van: extreme temperaturen, hevige neerslag, droogte in de landbouw en ecologische droogte in droge gebieden. Dit zal uiteraard gevolgen hebben voor het leven van de mensen op aarde.

Graph GIEC: Annual mean precipitation change relative to 1850-1900

*** Hoe meer de temperatuur stijgt, hoe meer we naar extremen zullen gaan. Wat de neerslag betreft, blijkt uit onderstaande simulaties dat de droge gebieden nog droger zullen worden en de natte gebieden nog natter.

Partager cet article

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email