Oplossing voor lichtvervuiling door windturbines

Wind turbine

Er is een oplossing gevonden voor de lichthinder van windturbines!

Memoco heeft een nieuwe technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt de lichten van op afstand en naargelang de behoeften te activeren of te deactiveren. Deze oplossing werd eerst gebruikt door de firma Eneco op verschillende windmolenparken en, zoals u op onze pagina kunt zien, heeft Luminus onlangs beslist om ze op sommige van haar windturbines te installeren.

Windenergie: waarom?

 • Windenergie is hernieuwbaar, vereist geen brandstof en produceert geen afval of broeikasgassen.
 • Het landoppervlak dat nodig is om een windmolenpark te bouwen, is zeer klein. Wanneer windturbines op landbouwgrond worden geplaatst, is het grootste deel van de ruimte nog steeds beschikbaar voor landbouw of veeteelt.
 • Windturbines zijn vaak efficiënter in de winter (de tijd van het jaar waarin er de meeste wind is) en dat is positief aangezien we in de winter meer elektriciteit verbruiken.

 

Wat is de kritiek op windturbines?

 • Esthetisch: een belangrijk verwijt aan de windturbine is dat hij niet goed in het landschap integreert.
 • Hun geluidsoverlast.
 • Hun interferentie met de golven.
 • De impact op het milieu en vooral op vogels.
 • De lichthinder.

 

Welke oplossingen zijn er voor deze overlast?

 • Esthetiek: In de loop der jaren zijn er veel verbeteringen aangebracht om dit effect te beperken.
 • Geluidsoverlast: om dit te voorkomen zijn er sectorale voorwaarden vastgesteld met toegestane geluidslimieten die strenger zijn dan de aanbevelingen van de WHO.
 • Interferentie met golven: dit was vooral het geval met de eerste windturbines. Geen probleem met de nieuwe generaties!
 • Impact op het milieu en de vogels: er worden vooraf studies gemaakt om de windturbines buiten de trekroutes van de vogels te plaatsen
 • Lichtinder: Memoco heeft de oplossing gevonden – De dynamische lichtbakens!

Partager cet article

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email