Rechtsbijstand verzekering

Verbruik minder maar vooral beter !

In de loop van 25 jaar kan een installatie af te rekenen krijgen met uiteenlopende problemen.

Een rechtsbijstandsverzekering kan dan goed van pas komen !

  • Een waarborg die niet wordt nagekomen ?
  • Een netbeheerder die het spanningsbereik niet in acht neemt ?
  • Problemen met schaduwvorming in de omgeving ?

Rechtsbijstandsverzekering,
een bescherming tegen kosten
die samenhangen met een geschil.

Onze verbintenissen

Samenstellen van het volledige dossier.

Contact opnemen met de andere partijen om, indien mogelijk, tot een minnelijke schikking te komen.

Dekking van de kosten voor advocaten, deurwaarders en gerechtelijke procedures zoals overeengekomen in het contract, indien niet tot een minnelijke schikking wordt gekomen.

Wilt u graag meer weten ?

NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP.

Oplossingen


Suivez nous sur les réseaux !