Visie

De mens leeft in een wereld die
hij voortdurend mee vorm en inhoud geeft

In een snel veranderende energiesector kan Memoco een rol spelen om mannen, vrouwen en organisaties zowel professioneel en persoonlijk te helpen een consistente koers aan te houden.

Visie


Voor Memoco verbindt de keuze van één persoon de hele mensheid, want hij moet zich tegenover iedereen kunnen verantwoorden voor deze keuze en zich voortdurend afvragen wat er zou gebeuren als anderen dezelfde keuze zouden maken.

Missie


Onze bestaansreden ? De energiestransitie versnellen !

We wijzen de weg naar energietransitie door de ontwikkeling van gediversifieerde, duurzame en betrouwbare oplossingen.

Streefdoelen


We streven naar een positieve impact op de samenleving, met respect voor het milieu en met behoud van economische levensvatbaarheid. Wij nemen de verantwoordelijkheid op voor de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van onze activiteiten voor onze zes stakeholders: werknemers, klanten, aandeelhouders, leveranciers, het milieu en het maatschappelijke middenveld.

Wij meten onze impact op het milieu, gebruiken de schoonste technologieën, zorgen voor correcte arbeidsomstandigheden, bevorderen de lokale werkgelegenheid en produceren groene producten en diensten.

Wij zijn ervan overtuigd dat altruïsme en welwillendheid de enige elementen zijn die economische behoeften op de korte termijn, de levenskwaliteit op de middellange termijn en de zorg voor het milieu op de lange termijn met elkaar verzoenen. Wij hechten belang aan het lot van toekomstige generaties en de miljoenen andere levende wezens op deze planeet. Het is van essentieel belang om de verschillende soorten kapitaal (industrieel, financieel, menselijk en natuurlijk) van elkaar te onderscheiden en naar waarde te schatten en aan elk ervan het juiste belang toe te kennen.

Verbintenis


Onze onderneming betrekt vrijwillig, systematisch en consequent sociale, milieu- en ethische overwegingen bij haar activiteiten.

Onze aanpak wordt voortdurend gemeten en in vraag gesteld met het oog op continue verbetering. Memoco verbindt zich ertoe te voldoen aan de principes van ons kwaliteitssysteem zoals beschreven in de normen ISO 9001:2015, ISO 14000:2015 en ISO 45001:2018 en nodigt alle stakeholders uit actief deel te nemen aan dit proces.

Vision mission ambition

Wilt u met Memoco samenwerken ?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Suivez nous sur les réseaux !