ISO

In januari 2020 besloten Steel en Greenwatch hun krachten te bundelen.
Uit dit samenwerkingsverband is Memoco ontstaan !

Steel had zich altijd al ingezet voor een onberispelijk ISO-kwaliteitsbeleid.

Vandaag spreekt Memoco de ambitie uit om de normen van Steel te blijven naleven.

ISO 9001

Gecontroleerde kwaliteit

Gecontroleerde en voortdurend verbeterende productieprocessen

ISO 45001

Veiligheid van personeel en installaties

Naleving van de wetgeving inzake de veiligheid van het personeel

ISO 14001 

Respect voor het milieu

Vervuiling onder controle en voortdurend verbeterend

De doelstellingen van Steel inzake kwaliteit, veiligheid en milieu zijn:

 • voldoen aan de behoeften en eisen van onze klanten
 • veilige producten en diensten
 • voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en milieuongevallen
 • beperking van de schadelijke milieueffecten van Steel en diens activiteiten
 • en naleving van de wettelijke voorschriften en andere wet- en regelgeving die Steel heeft onderschreven

Ons beleid is gebaseerd op de steun en actieve deelname van alle personeelsleden aan dit proces. Om dit te bereiken pleit Steel voor probleempreventie en voortdurende verbetering.

ISO-Certificaat

Download de certificaten hieronder :
 

Uitgangspunten bij dit kwaliteits-, veiligheids- en milieubeleid zijn:

 • Een duidelijke omschrijving en tegemoetkoming van de behoeften, verwachtingen en kwaliteits- en veiligheidseisen van zowel interne als externe klanten.
 • Een verbintenis om te voldoen aan alle wettelijke en andere eisen die Steel heeft onderschreven.
 • De preventie van ongevallen en incidenten (veiligheid & milieu), met inbegrip van het streven naar veilige werkomstandigheden.
 • De analyse en preventie van risico’s die verband houden met de zakelijke, politieke, economische en milieucontext van de onderneming.
 • Een analyse van de impact van Steel op de omgeving, met inbegrip van de preventie van vervuiling.
 • Het voortdurend meten en in vraag stellen van de modus operandi met het oog op continue verbetering.
 • Verplichting tot overleg met de werknemers.
 • Steel verbindt zich ertoe te voldoen aan de richtlijnen van het kwaliteitssysteem zoals beschreven in de normen ISO 9001:2015, ISO 14000:2015 en ISO 45001:2018 en vraagt iedereen actief deel te nemen aan dit streven.

Suivez nous sur les réseaux !