Opslag

H2coop Storage


Het H2coop-project, dat in september 2020 van start is gegaan, heeft tot doel methoden en software te ontwikkelen voor de inzet en het beheer van verschillende energievormen (elektriciteit, warmte, waterstof) door gebruik te maken van hybride opslag (elektrochemie en brandstofcellen) om zo te voorzien in de dagelijkse en seizoensgebonden behoeften inzake energieopslag.

De opslag van waterstof is milieuvriendelijker dan lithium- of loodaccu’s, maar ook risicovoller. Het is dus van belang aandacht te besteden aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van deze oplossing, die interessant lijkt te zijn voor de energietransitie.

Stelt u zich een omkeerbare brandstofcel voor die waterstof omzet in elektriciteit en vice versa! Dit innovatieve Europese ERANET-project loopt tot 2022.

Onze knowhow ten dienste van dit project

  • Ontwikkeling van hardware en software voor het beheer van de waterstofopslag
  • Monitoring van het verbruik en de productie

Onze partners

Suivez nous sur les réseaux !