Productie beheer

Premasol


PREMASOL (PREdicting and MAnaging SOLar power production) houdt in : “Strijden voor een actief beheer van de productie van zonne-energie”.

Dit groene project, dat door het Waals Gewest wordt gefinancierd in het kader van het Marshallplan 2, werd gecoördineerd door Memoco. Bedoeling was om een SaaS-platform software-as-a-service (SaaS)-platforms :

  • Storingen in zonne-installaties die zijn voorzien van een monitoringsysteem snel op te sporen.
  • De energieproductie te voorspellen van een reeks zonne-energie-installaties die door netbeheerders in heel België worden geëxploiteerd.
  • Zonne-energie-installaties te beheren die zijn aangesloten op het laagspanningsnet of op slimme netten.

De doelstelling van het consortium: 4 hulpmiddelen te ontwikkelen

1. Een tool voor monitoring en onderhoud van de installaties

Snelle opsporing van storingen in fotovoltaïsche installaties met monitoring.

2. Prognose-tool voor PV-elektriciteitsproductie

Prognose elektriciteitsproductie van park met PV zonne-energie-installaties die over heel België verspreid (en gelegen) zijn.

3. Aansturingstool voor de omvormers

Plaatselijke en externe aansturing van fotovoltaïsche zonne-energie-installaties die zijn aangesloten op het laagspanningsnet.

4. Tool voor gecentraliseerde analyse en aansturing van laagspanningsnetten

Simulatie en visuele weergave in real time van de toestand van een onevenwichtig driefasig distributienet.

Onze partners

Dit project wordt ondersteund door de MecaTech Cluster en het Steuncomité bestaande uit vertegenwoordigers van de netbeheerders (Elia, ORES, RESA, SIBELGA, Régie de Wavre) en de regulatoren (CWaPE, BRUGEL).

Suivez nous sur les réseaux !