Fotovoltaïsche

Ecologische en economische elektriciteit

Oplossingen


 

Als zelfproducent speelt u een essentiële rol in de energietransitie.

Op uw eigen niveau draagt u zo bij aan het versnellen van dit proces.

Onze voornaamste bekommernis is u te helpen om minder en vooral beter te verbruiken !

Daarom kunnen onze oplossingen volledig afgestemd worden op uw behoeften.

Fotovoltaïsche monitoring

Memoco ontwikkelt technologische oplossingen die het mogelijk maken op een betrouwbare en beveiligde manier gegevensstromen in real time te verzamelen, te verwerken en aan te leveren.

Deze zijn bestemd voor tal van gebruikers : eigenaars van fotovoltaïsche installaties en warmtepompen, beheerders van elektriciteitsnetten, enz.

5.814 installaties

Het door Memoco gemonitorde fotovoltaïsche zonnepanelenpark bestaat uit 5.814 installaties die zich voornamelijk in Wallonië en Brussel bevinden.

Het merendeel daarvan bestaat uit residentiële installaties, maar ook uit een heel aantal industriële installaties met een vermogen van meer dan 10kWp.

Beschikt u over een residentiële of industriële installatie ?

Onze oplossingen kunnen volledig worden aangepast !

Monitoring van de productie


Dankzij de monitoring door Memoco kunt u de prestaties van uw fotovoltaïsche installatie op afstand controleren en beschikt u in real-time over meetgegevens over uw productie.

Elk kwartier verzamelt de slimme meter de productiegegevens van de installatie op onze servers.

Deze gegevens worden verwerkt, geanalyseerd en onmiddellijk weergegeven op een aangepaste My Memoco-interface.

Voordelen

  • Nauwkeurige meting van de fotovoltaïsche productie
  • Elektrische analyse: kwaliteit van het net en analyse van de spanning
  • Monitoring van de langetermijnprestaties: kwaliteit van de productie in vergelijking met naburige installaties met vergelijkbare kenmerken
  • Waarschuwingen in geval van niet-productie of niet-verzending van gegevens gedurende meer dan 48 uur
  • Maandelijkse productieverslagen
  • Exporteren van productiegegevens
  • Toegang tot een aangepast platform : My Memoco
  • Opvolging door een van onze technici of doorverwijzing naar een gespecialiseerde installateur in geval van detectie van onregelmatigheden
  • Dienst voor technische en administratieve ondersteuning

Wilt u graag meer weten ?

NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP.

Expertises


Studie- en consultancy bureau

Meting van de fotovoltaïsche productie

Installatie ter plaatse

Gegevens verzameling en analyse

Projectmanagement

Pro-activiteit

Verwezenlijkingen


Ons team coördineert de plaatsing van systemen voor fotovoltaïsche monitoring.

In het bijzonder hebben we de installatie van verschillende gemeentelijke infrastructuren, zoals Publisolar, in goede banen geleid.

Oplossingen


Suivez nous sur les réseaux !