Verbruiksbeheer

GAC


Gezien de toename in hernieuwbare energiebronnen is het de laatste jaren steeds belangrijker geworden om het risico op energietekorten en verliezen te beperken door gebruik te maken van alle beschikbare flexibiliteit. Dit omvat ook het managen van de pieken en dalen in het energieverbruik van woningen.

Ons innovatieve GAC project (“Gestion active de la consommation” of “Actief Verbruiksbeheer”), dat in 2017 van start ging, maakt deel uit van een energiestrategie die erop gericht is stabiele distributienetwerken en een verbeterde benutting van hernieuwbare energiebronnen te garanderen.

Een “proof of concept” (demonstratie van de haalbaarheid) wordt uitgewerkt om het nut van een residentiële aggregator op de Belgische elektriciteitsmarkt uit te testen. Deze test op ware grootte omvat ongeveer 50 huizen in een wijk van Waver en zal in 2020 worden afgerond.

Het is belangrijk het elektriciteitsverbruik te optimaliseren via management van de belangrijkste bronnen van huishoudelijk verbruik zoals boilers, wasmachines, verwarming, warmtepompen, zwembaden, elektrische auto’s, enz.

Onze knowhow ten dienste van het project

Ontwikkeling van de (responsive) webapplicatie & coördinatie van de co-creatieworkshops die door ULB werden gehouden.

Invoering van monitoring en gegevensverwerking (productie en verbruik).

Ontwikkeling hardware en software : toepassing van machinebesturing via de GWio (bedienings en communicatiegateway).

Onze partners

We coördineren dit project, dat ondersteund wordt door het Marshallplan, in samenwerking met onze partners :

R2EC Project


Het onderzoeksproject “Regional Renewable Energy Cells (R2EC)” is in mei 2019 van start gegaan en heeft tot doel gegevens over het werkelijke verbruik te verzamelen en de bijdrage te bestuderen die regionale energiecellen leveren aan het succes van de transformatie van het energiesysteem.

Een 50-tal huishoudens in Oostenrijk, Noorwegen en Wallonië draagt bij aan dit onderzoeksproject. Sommige zijn elektriciteitsproducenten (via zonnepanelen, windturbines, enz.) en anderen zijn verbruikers.

Door op een doordachte manier gebruik te maken van lokaal en regionaal geproduceerde hernieuwbare energieën kan een vermindering van het energieverbruik worden gerealiseerd en dus een vermindering van de kosten voor het distributienetwerk (lagere factuur).

Onze knowhow ten dienste van het project

Ontwikkeling van verbruiksoptimalisatie dankzij onze ervaring in softwareontwikkeling.

Monitoring van de installaties (productie en verbruik).

Bepalen van technische oplossingen die de bediening van huishoudelijke apparaten mogelijk maken dankzij onze kennis van de elektronicamarkt.

Onze partners

Het R2EC-project loopt tot 2022 en heeft als doel waardevolle informatie te leveren om energiesystemen in de toekomst duurzaam, zuinig en veerkrachtig te maken.

Deze studie vindt plaats dankzij Europese financiering (ERA-Net) en in samenwerking met onze Belgische partners :

In een veranderende omgeving,
er is geen groter risico dan stilstaan…

Energy Forecaster


Energy Forecaster is een uniek innovatief Belgisch project dat de ontwikkeling van nieuwe diensten mogelijk maakt door gegevensuitwisseling tussen alle spelers op de energiemarkt.

De eindgebruiker staat centraal in de analyse en zal zijn productie en verbruik kunnen aanpassen aan de behoeften dankzij een open en beveiligd digitaal communicatieplatform.

Door bijvoorbeeld tijdens piekperiodes het energieverbruik te beperken, kan de energiefactuur worden verlaagd. Het maakt het elektriciteitsnet ook efficiënter en duurzamer.

 

Onze knowhow ten dienste van het project

 • Ontwikkeling van de applicatie op basis van de eerder ontwikkelde AVB-applicatie
 • Ontwikkeling website die geschikt is voor mobiele platformen
 • Ontwikkeling en installatie van de dongle voor de P1-poort
 • Ervaring in het ontwerp en gebruik van nieuwe hardware- en software-oplossingen

 

Onze partners

De netbeheerders Elia, Fluvius, ORES, Sibelga en Resa hebben het IO.Energy-project (Internet of Energy) opgestart  in samenwerking met bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en openbare diensten. Vanzelfsprekend is Memoco hierbij betrokken !

 

Wist u dat als iedereen zijn gloeilampen zou vervangen door LED’s, we waarschijnlijk een kerncentrale zouden kunnen sluiten ?!

SmartAcc


Het SmartACC-project (Smart Autoconsommation Collective) heeft tot doel “proofs of concept” op te zetten om het eigen groepsverbruik in kmo-parken of in gemengde systemen (woningen, winkels en bedrijven) te verbeteren.

Om dit te doen, stelt SmartACC voor om een generieke oplossing te ontwikkelen, zowel hardware als software, die het creëren van energiegemeenschappen zal vergemakkelijken. Op dit moment is er geen “kant-en-klare” oplossing voor het opzetten van dergelijke gemeenschappen.

 

Onze knowhow ten dienste van het project

 • Onze knowhow ten dienste van het project
 • Monitoring van productie en verbruik
 • Ontwikkeling van de GWio (gateway voor besturing en communicatie) om het gebruik ervan te verbeteren (1 GWio voor meerdere gebouwen)
 • Ervaring in ontwikkeling van hardware
 • Interfacing met opslagsystemen (batterijen)
 • Ontwikkeling van responsive software
 • Verbetering van de AVB-applicatie
 

Onze partners

We coördineren dit project in samenwerking met onze partners :

Suivez nous sur les réseaux !