De veroudering van oliegekoelde hoogspanningstransformatoren vormt een aandachtspunt voor beheerders van elektriciteitsnetten. Het voorkomen en snel opsporen van storingen zijn essentiële maatregelen om incidenten met soms ernstige, maar altijd dure en onnodige gevolgen te voorkomen.

Onze partner MTE biedt monitoringtools voor hoogspanningstransformatoren aan: Hydrocal 1001 en Hydrocal 1001+.

Alle hoogspanningstransformatoren zijn uitgerust met veiligheidsrelais van Buchholtz, hét ultieme veiligheidssysteem voor transformatoren. Wanneer dit relais echter in werking treedt, is het vaak al te laat…

Hydrocal is een tool die permanent het gehalte aan gasvorming binnen het oliekoelsysteem van een transformator analyseert.
Dit meetinstrument laat toe de veroudering van een transformator op te volgen en een hoogspanningsstation efficiënter te beheren. Zo kunnen grote defecten op het net, zoals branden en explosies, worden voorkomen…

Voordelen

  • Analyse van het verouderingsproces
  • Visuele weergave van actuele trends: gasconcentraties, belasting, interne temperatuur, toestand van het oliekoelsysteem
  • Betere planning van de vervanging van verouderde transformatoren
  • Preventie en snelle detectie van storingen, voorkomen van ernstige elektrische incidenten
  • Behoud van specifieke of strategische transformatoren
  • Lagere verzekeringspremies
  • Inkrimping personeelsbestand ter plaatse
  • Recente gegevens onmiddellijk beschikbaar
  • Eenvoudige communicatie en rapportage
  • Softwareoplossing ontwikkeld volgens uw behoeften

Expertises


Studie- en consultancy bureau

Distributie

Installatie ter plaatse

Follow-up en onderhoud

Aangepaste leessoftware

Projectmanagement

Wilt u graag meer weten ?

NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP.

Verwezenlijkingen


 

Dankzij onze multidisciplinaire en pragmatische aanpak kunnen wij een evenwicht garanderen tussen innovatie, technische kennis en aanpassing aan de bestaande omstandigheden en infrastructuur.

Tegenover, de plaatsing van een Hydrocal in een offshore station (Gemini-project).

 

Bij het ontwikkelen van klantspecifieke oplossingen in de energiesector kiezen we voor een creatieve aanpak, waarbij elektronica en software gecombineerd worden.

Zo hebben wij één van de hoogspanningstransformatoren van Air Liquide (Charleroi – België) voorzien van een Hydrocal en een permanent monitoringsysteem voor opgeloste gassen.

 

Ons deskundige en multidisciplinaire team beschikt over de vereiste kwaliteiten voor werkzaamheden in hoogspanningsstations : flexibiliteit en veelzijdigheid.

Zo hebben we voor Elia (België) Hydrocals geïnstalleerd.

Oplossingen


Suivez nous sur les réseaux !