Duurzaam engagement

De mens leeft in een wereld die hij voortdurend mee vorm en inhoud geeft

Kwaliteit & Certificatie

Memoco heeft de ambitie om de normen van Steel te blijven garanderen : een onberispelijk en ISO kwaliteitsbeleid.

+ Meer informatie

Koolstofneutraliteit

Eén van onze doelstellingen voor 2020 is om koolstofneutraal te worden. Koolstofneutraliteit betekent dat er een evenwicht moet worden gecreëerd tussen de uitstoot van door de mens veroorzaakte broeikasgassen en de onttrekking ervan uit de atmosfeer.

Het “CO2 Neutraal” label, dat door Vinçotte gecertificeerd wordt, staat niet alleen garant voor de inspanningen die geleverd worden om het klimaat te beschermen (berekening en vermindering van de impact), maar biedt bedrijven ook de gelegenheid om nietszeggende beweringen over het milieu te vermijden.

Solar Impulse

Om een antwoord te bieden op de milieu-uitdagingen én economische groei te bevorderen, heeft Bertrand Piccard via de Solar Impulse Foundation besloten 1000 oplossingen te zoeken die op een kosteneffectieve manier het milieu beschermen en deze aan beleidsmakers voor te leggen zodat ze versneld kunnen worden toegepast.

De Solar Impulse Foundation baseert haar ontwikkelingsprojecten op de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Met gepaste trots heeft Memoco twee van haar projecten ingediend, de “Energy Box” en de “windmolenbakens“, in de volgende categorieën :

  • Clean energy
  • Industry innovation and infra
  • Sustainable cities and communities
  • Responsable consumption and production

Solar-impulse

GouvernanceMemoco werkt op basis van een systeem voor milieugouvernance, een bewijs van ons engagement voor duurzame ontwikkeling.

Binnen het bedrijf vertaalt zich dit in concrete acties voor een betere bescherming van het milieu : beter en minder consumeren.

  • Plaatsing van LED-verlichting
  • Installatie van fotovoltaïsche panelen en gebruik van groene stroom
  • Aanbrengen van zonwerende anti-UV-raamfolie op de naar het zuiden gerichte ramen van het gebouw
  • Aanleg van een bedrijfsmoestuin
  • Levering van manden met biologisch en lokaal geteeld fruit…

Wilt u meer weten ?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.