Wie zijn wij?

De adresgegevens van onze website zijn : https://www.memoco.eu 

Site-uitgever en hostingbedrijf

GREENWATCH S.A.
Rue de Rodeuhaie 6,
1348 Louvain-la-Neuve
BE0820 144 205

&

Steel S.A.
Rue de Rodeuhaie 6,
1348 Louvain-la-Neuve
BE0422 837 747

Hervat onder de handelsnaam Memoco

 

Gebruik van de verzamelde persoonsgegevens

De onderhavige algemene voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn van toepassing op alle gebruikers van de site:
www.memoco.be, www.memoco.fr, www.memoco.eu, www.memoco.solutions of www.memoco.tech.

Memoco is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het beheer van de website. Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (GDPR) betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens tot het vrije verkeer van gegevens, alsmede met de toepasselijke bepalingen van het Belgische recht.

Memoco hecht veel belang aan transparantie en de bescherming van persoonsgegevens. Memoco stelt dan ook alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te beschermen en te voldoen aan zowel de nationale wetgeving inzake gegevensverzameling en -verwerking als de Europese Verordening nr. 2016/679, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit beleid beschrijft de praktijken van Memoco met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie als gevolg van een eenvoudig bezoek aan de website of in het kader van een contract met een klant, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Memoco (beschikbaar via de link “Juridische kennisgeving” in de voettekst). 

Doel van de verwerking en soorten verzamelde gegevens

Als gebruiker raden wij u aan cookies te aanvaarden voor een optimale werking van de site. Het staat elke gebruiker echter vrij deze niet te aanvaarden. Met de waarschuwing kunt u aangeven of u instemt met ons cookiebeleid. Als u deze toestemming weigert, zult u nog steeds toegang hebben tot bepaalde delen van de site, maar bepaalde functies kunnen beperkt of gewijzigd zijn.

Wanneer u de website bezoekt, kunt u ons een aantal persoonlijke gegevens verstrekken, zoals uw naam, voornaam en e-mailadres, om gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten.

In het bijzonder kunnen wij sommige van uw persoonsgegevens verzamelen voor externe communicatiedoeleinden om te reageren op uw verzoeken om informatie en om meer te weten te komen over uw verwachtingen. In onze online formulieren zijn verplichte velden gemarkeerd met een asterisk. Indien u de verplichte vragen niet beantwoordt, zullen wij u de gevraagde dienst(en) niet kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de hierboven of onder de verzamelformulieren beschreven doeleinden. Zij worden niet langer bewaard dan nodig is om deze doeleinden te bereiken.

Verzamelde gegevens

  • De informatie die automatisch wordt verzameld telkens wanneer een Gebruiker toegang krijgt tot de Site (IP-adres – andere informatie wordt ook automatisch verzameld zonder koppeling aan het IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit, om statistieken op te stellen en de inhoud van de site te verbeteren (taalkeuze, datum en tijdstip van toegang, gebruikte zoekmachine, etc.).
  • Naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en de gegevens die nodig zijn voor het goede verloop van commerciële uitwisselingen (aankoop van onze producten of diensten).

 

Ontvangers van de gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen uitsluitend aan bepaalde afdelingen van de verantwoordelijke voor de verwerking of aan onderaannemers worden meegedeeld met het oog op de uitvoering en het beheer van het contract.

Bovendien kunnen wij sommige van uw persoonsgegevens op de website publiceren indien u een commentaar indient dat online wordt geplaatst. Gezien de kenmerken van Internet, te weten de vrije vastlegging van informatie en de moeilijkheid, zo niet de onmogelijkheid, om het gebruik dat daarvan door derden zou kunnen worden gemaakt te controleren, delen wij u mede dat u zich tegen een dergelijke openbaarmaking kunt verzetten door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in artikel 5 hieronder.

Memoco geeft geen persoonlijke gegevens door buiten de Europese Economische Ruimte in verband met de activiteiten van de website, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Memoco zal uw gegevens niet bekendmaken of aan derden overdragen, tenzij een dergelijke overdracht door een bevoegde, gerechtelijke of administratieve autoriteit wordt vereist.

De gegevens worden door Memoco verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • De levering van de door Memoco aangeboden diensten
  • De uitvoering van het contract tussen de klant en Memoco
  • Klantenadministratie
  • Netwerkverbetering en modellering
  • Promotie en ontwikkeling van producten en diensten van Memoco
  • Het opzetten van gepersonaliseerde informatie- en direct-marketingcampagnes, onder meer via e-mail

Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Memoco neemt passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en met name om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegden.

Memoco stelt alles in het werk om zijn netwerk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren. De toegang tot onze servers is beveiligd en wij hebben standaard back-upprocedures ingevoerd in overeenstemming met de IT-normen.

Beheer van cookies

Definitie

Cookies zijn kleine tekstinformatiebestanden die worden uitgegeven door de server van de website die u bezoekt en die tijdelijk of permanent worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat.  

Wanneer u de website bezoekt, kan het Bedrijf een “cookie” op uw computer plaatsen. Een cookie is een bestand dat informatie over de navigatie van uw computer op de website vastlegt (bv. bezochte pagina’s, datum en tijdstip van raadpleging, geraadpleegde links) en zo uw bezoeken vergemakkelijkt door u gemakkelijker en sneller te kunnen identificeren en is dus noodzakelijk om toegang te krijgen tot de door u gewenste pagina’s.

Soorten cookies

Memoco gebruikt verschillende soorten cookies op zijn website en toepassingen:

Essentiële cookies: bepaalde technische cookies zijn essentieel voor het surfen en worden niet rechtstreeks benaderd of opgeslagen door onze website. Deze cookies bevatten geen andere persoonsgegevens dan uw IP-adres, dat nodig is om op het internet te surfen. Zij zijn bijvoorbeeld bedoeld om gebruikers te helpen navigeren binnen de website en om hen te helpen terug te keren naar vorige pagina’s. Via uw browserinstellingen kunt u deze cookies beheren, maar als u dat niet doet, kan onze site mogelijk niet meer goed functioneren.

Analytische of statistische cookies: Deze cookies verzamelen informatie over uw navigatie op onze site en stellen ons in staat de bruikbaarheid te verbeteren. Statistische analyse is strikt anoniem en stelt ons in staat de meest en minst bezochte pagina’s te identificeren, de algemene gebruiksgewoonten van de site te kennen, maar ook om navigatieproblemen op de site op te sporen. Voor bepaalde analyses maken wij gebruik van Google Analytics, dat afhankelijk van de gebruikte browsers op verschillende manieren kan worden gedeactiveerd.

Functionaliteitscookies: Indien nuttig kunnen wij functionaliteitscookies gebruiken om de keuzes die u op onze site maakt te onthouden. Deze informatie wordt alleen op uw computer opgeslagen en wordt door ons alleen op anonieme wijze gebruikt.    

Deze cookies maken geen identificatie van gebruikers mogelijk.

Beheer

U kunt de “cookies” die op uw computer zijn geïnstalleerd op elk moment verwijderen, de registratie van nieuwe “cookies” verhinderen en een waarschuwing ontvangen voordat een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd door uw navigatie-instrument te configureren. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie over hoe u deze functies kunt activeren of deactiveren. Wij wijzen u erop dat indien u een “cookie” verwijdert of bezwaar maakt tegen de installatie van “cookies” op uw computer, het mogelijk is dat u geen gebruik kunt maken van sommige van onze diensten.

U kunt er op elk moment voor kiezen deze cookies te deactiveren. Deze deactivering van cookies kan uw browsing minder gemakkelijk maken.

Als u cookies wilt blokkeren, kunt u dat doen voor de browser die u gebruikt.

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site, wordt u gevraagd om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Dit is alleen voor uw gemak, zodat u deze informatie niet opnieuw hoeft in te vullen als u later nog een reactie achterlaat. Deze cookies vervallen na een jaar.

Als u naar de inlogpagina gaat, wordt een tijdelijke cookie aangemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen wij een aantal cookies plaatsen om uw inloggegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een inlogcookie is twee dagen, en de levensduur van een cookie voor schermvoorkeuren is een jaar. Als u “Onthoud mij” aanvinkt, wordt uw inlogcookie twee weken bewaard. Als u zich afmeldt van uw account, wordt het aanmeldingscookie verwijderd.

Wanneer u een bericht bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens. Het geeft gewoon de ID aan van de publicatie die je net hebt bewerkt. Het vervalt na één dag.

Functionaris voor gegevensbescherming

Neem contact met ons op via e-mail:

Jérôme Kervyn de Méerendré
MEMOCO
Rue de Rodeuhaie 6,
1348 Louvain-la-Neuve

Of via e-mail.

Uw rechten

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 beschikt u over het recht van toegang tot, vraag, wijziging, rechtzetting en schrapping van uw persoonsgegevens. U kunt, in een toegankelijke vorm, de mededeling van uw persoonsgegevens verkrijgen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking en verspreiding van uw persoonsgegevens. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elk verzoek te weigeren dat als ongepast wordt beschouwd.

U kunt te allen tijde en kosteloos verzoeken om toegang tot en/of een kopie van de persoonlijke informatie die wij in onze databanken hebben opgeslagen. Wij kunnen u om een legitimatiebewijs vragen voordat wij uw verzoek inwilligen.  U hebt ook het recht te vragen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of uit onze bestanden worden gewist indien dit het Memoco niet onmogelijk maakt zijn diensten uit te voeren.

U kunt in ieder geval te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door Memoco of verzoeken om beperking van die verwerking.

Wanneer uw gegevens worden verwerkt in het kader van een overeenkomst, kunt u ook vragen dat ze u in een leesbaar formaat worden toegezonden of dat ze rechtstreeks aan een andere leverancier worden doorgegeven.

Uw gegevens worden door Memoco bewaard voor de duur van het contract en tot 5 jaar na het verstrijken ervan.

Claim

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of informatie wenst te verkrijgen, kunt u uw verzoek per e-mail of per post naar het volgende adres zenden

MEMOCO
Rue de Rodeuhaie 6,
1348 Louvain-la-Neuve